Kasko Nedir ve Teminatları Nelerdir?

 

 

Ulaşım başta olmak üzere yolcu ve yük taşıma gibi amaçlarla da kullanılan motorlu kara taşıtları, zaman zaman istenmeyen kazalara karışabilir, belirli ölçeklerde hasar görebilir, yanabilir ya da çalınabilirler. Bazen de 3. şahıslar kötü niyet gözeterek ya da gözetmeksizin taşıtlarda maddi hasarlara sebep olabilecek bazı davranışlarda bulunabilirler. Bu gibi durumlarda taşıt sahiplerinin, meydana gelen hasardan ya da taşıtlarının çalınmasından doğan mağduriyetlerinin giderilebilmesi için taşıt sigortaları devreye girer. Taşıt sigortaları içerisinde en kapsamlı teminat seçeneklerine sahip olan ve taşıtların etkili şekilde güvence altına alınabilmesini sağlayan sigorta çeşidi kaskodur.

Kasko Nedir?

kasko_sartlari_yenilendi_h9219

Taşıt sigortalarından birisi olan kasko, kişilerin kendi araçlarını güvence altına alabilmeleri için yaptırdıkları ve taşıtlarının çeşitli sebeplerle zarar görmesi ya da çalınması sonucunda meydana gelen maddi zararın karşılanmasını sağlayan sigorta çeşididir. Kasko, isteğe bağlı bir sigorta çeşidi olmasının yanında bu sigortanın teminat kapsamı taşıt sahibinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilmektedir.

Zaman zaman trafik sigortası ile karıştırılan kasko, çoğu özelliği ile bu sigortadan farklılık göstermektedir. Öncelikle, trafik sigortası trafiğe çıkan taşıtların tümü için zorunlu iken, kasko ise tamamen isteğe bağlıdır. Trafik sigortası kaza sonucunda karşı tarafın hasarını karşılarken, kasko kişinin kendi aracında meydana gelen hasarı karşılar. Trafik sigortasının teminat kapsamı standart iken, kaskonun teminat kapsamı hem daha geniş hem de daha esnektir.

Hangi Teminatlar Kasko Kapsamı İçerisinde Yer Alır?

Kasko teminatları şirketten şirkete değişiklik göstermekle birlikte bu kapsamda sunulan ana teminatlar tüm şirketlerde aynıdır. Ana teminatlar çarpma-çarpılma, aracın yanması ve aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklide temel olarak 3 grupta yer almaktadır. Bu teminatlardan bir veya birkaçı için  poliçe düzenlenebilir. Bu teminatlardan bir kısmı için düzenlenmiş olan poliçe “dar kasko” ya da “kısmi kasko”, tamamı için düzenlenmiş olan poliçe ise “kasko” adını alır.

Ana teminatların dışında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında kasko sigorta poliçesinde yer alabilecek ek şartlara da yer verilmiştir. Bu şartlar sigorta yaptıracak kişinin ihtiyaç ve isteklerine göre kasko poliçesinde yer alabilir. Ana teminatların yanında ek şartların bir kısmının poliçede yer aldığı kasko “genişletilmiş kasko” olarak adlandırılırken, ana teminatlarla birlikte tüm ek şartları içeren kasko çeşidi ise “ tam kasko” ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla “full kasko” olarak adlandırılmaktadır.

Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko

Ana teminatlar dışında şu zararlar da ek sözleşme ile kasko sigortası poliçesine dâhil edilebilir.

  • Türkiye sınırları dışında meydana gelen kazalar.
  • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesi için yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen hasarlar.
  • Deprem, heyelan, yıldırım düşmesi, dolu, fırtına gibi doğa olaylarının yanında sel ve su baskını sonucunda meydana gelen hasarlar.
  • Sigara benzeri maddelerden kaynaklanan yangın harici hasarlar.
  • Yetkili olmayan kişiler aracı çekerken ortaya çıkan hasarlar.

Bu teminatların dışında araç kullanım kaybı teminatı, enflasyon teminatı, eskime payı düşmeme teminatı ve kazalarda karşı tarafın zararlarının karşılanmasında trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda kalan zararın ödenmesini sağlayan ihtiyari mali mesuliyet gibi teminatlar da ek sözleşme ile kaskoya dahil edilebilir.

Kasko Teklifi Alırken Fiyat Nasıl Belirlenir?

Kasko sigortasının fiyatlandırılması her şirket tarafından farklı şekilde yapılabilir. Ancak kasko ücreti belirlenirken öncelikle taşıtın markası ve modeli göz önünde bulundurulur. Araç modelinin fiyatı, üretim adedi, bu araç modelinin daha önce yaşanmış kazalarda yer alma sıklığı ve araç yedek parça fiyatları bu kategoride değerlendirilir. Taşıt özelliklerinin yanında T.C. kimlik numarasından araç sahibinin bilgilerine ulaşılarak yaş, cinsiyet, meslek ve kişinin kaza geçmişi hakkında bilgilere ulaşılır ve bu bilgiler de sigorta şirketi tarafından detaylı şekilde değerlendirilir. Ayrıca araç ruhsatının bağlı olduğu il ve ilçe de trafik yoğunluğu ve kaza riski açısından temel değerlendirmede ele alınır. Tüm bu değerlendirme sonuçlarına ilave olarak kasko kapsamında olması istenen ana ve ek teminatlar da hesaplanarak sigorta şirketi tarafından  teklif oluşturulur. Önceki yıllarda yaptırılmış ancak faydalanılmamış kasko sigortaları ise sonraki yıllarda yaptırılacak kaskolarda hasarsızlık indirimi oranının artmasını sağlayarak kasko fiyatını düşürür.


114 Görüntüleme.

Yazar : Özgür Deniz Akdeniz

Kasko Nedir ve Teminatları Nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş